Vi som jobber i SUN Elsikkerhet AS ønsker å hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere til å bli en bedre leverandør av gode DLE og elsikkerhetstjenester.
•        Vi skal vise pålitelighet – ved å levere våre kunder det de forventer og beskriver
•        Vi skal vise ansvarlighet – ved å ha korrekt kompetanse slik at vi kan bistå våre kunder og samarbeidspartnere på best mulig måte
•        Vi skal fokusere på verdiskapning – ved å tilby våre kunder kostnadseffektive tilsynstjenester
•        Vi skal vise engasjement – ved å sette oss inn i våre kunders problemstillinger, være til stede og følge opp.