Vårt mål er å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm

Utfører DLE-tjenester, elsikkerhetsarbeid og tilsyn for nettselskap

OM SUN ELSIKKERHET

Vi som jobber i SUN Elsikkerhet AS ønsker å hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere til å bli en bedre leverandør av gode DLE og elsikkerhetstjenester.

 

 • Vi skal vise pålitelighet – ved å levere våre kunder det de forventer og beskriver
 • Vi skal vise ansvarlighet – ved å ha korrekt
  kompetanse slik at vi kan bistå våre kunder og
  samarbeidspartnere på best mulig måte
 • Vi skal fokusere på verdiskapning – ved å tilby våre kunder kostnadseffektive tilsynstjenester
 • Vi skal vise engasjement – ved å sette oss inn i våre kunders problemstillinger, være til stede og følge opp.
 • Vi har ledig stilling som Tilsynsingeniør, se under:

 

Er du utdannet elektroingeniør eller elektromontør med fagskule? Kanskje er du elektroinstallatør? Då kan du vera vår nye tilsynsingeniør, les vidare og ikkje nøl med å ta kontakt om dette høyres spanande ut.

Dykkar jobb vil vera å foreta kontroll og verifikasjon av elektriske anlegg i samsvar med krav i forskrifter, tilsyn med elektroverksemder, informasjon til og møter med elektroinstallatører, skular, heimesjukepleie, brannvern og anna førebyggjande el-tryggleiksarbeid etter plan i frå DSB. Dette kan og innebera enkelte administrative oppgåver på vegne av Det Lokale El tilsyn (DLE) i kvart kraftlag.

Du vil arbeide tett opp mot kraftlaga i eit geografisk spennande område, og du må ha ynskje om å utvikla el-trygleiksarbeidet i din region.

Du er ein høflig og service innstilt person som kan bli godkjent som utfører av offentlig tilsyn etter FEK§10, du beherskar norsk flytande og du har sertifikat minimum kl B.

Sun Elsikkerhet AS har kontor adresse på Våge- Tysnes, ditt ansvarsområde vil vera i området Fusa/Tysnes og her vil me i fellesskap tilretteleggja for kontor i nærleiken av din bustad slik at arbeidsdagen vert så lett som mogleg.

Når du tek til å jobbe hos oss vil du få stor grad av frihet til korleis du gjennomfører planar i ditt område, du leggjar opp arbeidet slik at det blir utført til det beste for anleggseier, selskapet og ikkje minst for deg.

Vi tilbyr deg gode løns-, pensjons-, arbeidsvilkår – og firmabil.

Send søknad i dag eller ta kontakt med dagleg leiar Richard Skorpen på mobil 916 19 998 om du ynskjer ytterligare informasjon.

Me vil oppmoda kvinner og ikkje minst DEG til å søkja og ber om at dykkar søknad vert sendt firmapost@sunel.no

Søknadsfrist: åpen søknad.

TJENESTER

 • Tilsyn med at regelverket som er fastsatt i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr etterleves
 • Gi pålegg i henhold til forskrifter og vedtak
 • Informasjon- og opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger.
 • Yte bistand til politi og brannvesen ved etterforskning av brann og andre ulykker
 • Samarbeide med andre tilsynsmyndigheter
 • Termografering
 • Byggeplasskontroll
 • Skuleundervisning
 • Informasjonsmøter og opplæring
 • Aksjon boligbrann
 • Jordfeilsøk
 • SUN Elsikkerhet AS utfører periodiske tilsyn, kontroll av nyanlegg og revisjon/verifikasjon av virksomheter, kursing og informasjonsmøter på vegne av DLE i nettselskap vi samarbeider med.