VANLIGE SPØRSMÅL

null

Fått rapport etter revisjon?

Etter tilsynet i virksomheten får dere tilsendt rapporter som beskriver resultatet av revisjonen og kontrollen. Rapportene kan inneholde avvik, anmerkninger og kommentarer.
Dersom det under tilsynet ble avdekket forhold som krever utbedring, vil dette bli påpekt i form av avvik i rapportene. Du har da fått tilsendt rapportene sammen med et forhåndsvarsel om vedtak. På denne måten skal dere få anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarslet innen en angitt frist.
Avvik i rapporten fra revisjonen skal utbedres av virksomheten selv. En skriftlig tilbakemelding med en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt skal sendes til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført revisjonen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet.
Avvik i rapporten fra kontrollen må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet.
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt.

null

Fått varsel om kontroll?

Vi sender ut varsel om kontroll på vegne av vår oppdragsgiver (nettselskap). SUN Elsikkerhet utfører sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget på vegne av nettselskapet ditt. Har du fått et tidspunkt som ikke passer deg, kontakter du oss i god tid før avtalen. Navn, telefonnummer og epostadresse står oppført i brevet.

null

Fått varsel om revisjon?

Vi fører tilsyn med virksomheter innenfor ditt nettselskaps forsyningsområde hvis du har fått varsel om tilsyn fra oss. Hos virksomheter foregår tilsynet som en revisjon av virksomhetens internkontroll innen elsikkerhet kombinert med en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget.
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt.

null

Fått rapport etter kontroll?

Etter at vi har besøkt hjemmet ditt og foretatt en sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget, får du tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket feil eller mangler vil rapporten beskrive dette nærmere.
Feil eller mangler må rettes av en elektriker (registrert installasjonsvirksomhet) innen en gitt frist. Når elektrikeren har rettet evt. feil og mangler, sender han inn melding om dette til oss som har utført kontrollen. Du vil få en bekreftelse på at saken er avsluttet når vi mottar tilbakemeldingen fra elektrikeren.
Har du behov for å utsette fristen for utbedring av feil og mangler, kan du søke om dette ved å kontakte oss. Om fristen kan forlenges vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil eller mangler som ble funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen.

null

Hva skjer under en kontroll?

Tilsyn med boliger

Tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger er en av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Formålet med kontrollene er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Selve kontrollen er gratis!
Du mottar alltid varsel i forkant av et kontrollbesøk. Vær oppmerksom på at nettselskapet kan ha leid inn et sakkyndig selskap til å utføre selve kontrollen hjemme hos deg. Du vil få informasjon om dette, og tilsynspersonellet skal uansett legitimere seg uoppfordret

Før Kontrollen

​Før kontrollbesøket er det lurt å tenke etter om du har, eller har hatt, problemer med det elektriske anlegget eller med elektriske apparater. Da kan du be om en ekstra grundig sjekk og få svar på spørsmål du måtte ha om problemet. Sørg for at det er lett å komme til både sikringsskap og eventuelle sikringer på loftet. Da går kontrollen raskere både for deg og for oss!
Har du nytt hus, eller har du hatt arbeider på det elektriske anlegget de siste årene? Da bør du finne frem eventuelle samsvarserklæringer og dokumentasjoner fra elektrikeren på forhånd. Slik dokumentasjon vil bli kontrollert i løpet av besøket. 
Vær til stede under kontrollen! 
Bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er til stede ved kontrollen. Det beste er selvsagt at du selv er til stede. Da får tilsynspersonellet informert om det som eventuelt påvises av feil og bakgrunnen for at utbedring må gjøres. Hvis du ikke har anledning til å være til stede, må du sende en som kan være din representant i stedet

Under kontrollen

Det foretas både målinger og visuell sjekk av anlegget. I tillegg gis det gode råd og informasjon om elsikkerhet. Deler av kontrollen må gjøres på spenningsløst anlegg, noe som betyr at strømmen blir borte en kort stund.
Dette er noe av det som sjekkes:
  • inntakssikringer
  • sikringsskap
  • jordingsanlegg
  • defekt materiell
  • skjøteledninger
  • bruk av apparater og utstyr
Tilsynspersonellet må ha tilgang til alle deler av boligen med mindre det er spesielle forhold som skulle tilsi noe annet. Det er derfor viktig at eieren også har sørget for tilgang til eventuelle hybler eller utleieleiligheter som hører til boligen. 
Hvor lenge kontrollen varer er avhengig av størrelse på boligen, alderen og anleggets tilstand. Normalt tar det en times tid, men beregn gjerne bedre tid.

Etter kontrollen

​​Etter kontrollen vil du få tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket feil eller mangler vil rapporten beskrive dette nærmere.
Frist for å rette feil eller mangler
Feil eller mangler må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet og innen en gitt frist. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil du få en bekreftelse på at saken er avsluttet
Utsettelse av utbedringsfrist
Dersom det er behov for å utsette fristen for utbedring av feil eller mangler, er det mulig å søke om dette. Om fristen kan forlenges vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil eller mangler som ble funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen.